1. روح الله عابدی
  2. سبک زندگی
  3. دوشنبه, 30 -3443
  4.  اشتراک
:
با سلام

. عتبی به معنای خشنودی است و نیز به معنای بازگشت از غضب به رضایت، یعنی خدایا تو سزاواری از خشم بازگردی به گونه ای كه از من راضی و خشنود گردی .

موفق باشیدپاسخی ارسال نشده است
همچنین این پست قفل است و امکان ارسال نیز وجود ندارد