1. روح الله عابدی
  2. سبک زندگی
  3. دوشنبه, 30 -3443
  4.  اشتراک
:
با سلام

بد اخلاقي عوامل مختلفي مي تواند داشته باشد از قبيل عدم تعادل جسسمي و بدني و داشتن بيماري بدني-قرار گرفتن در شرايط يک زندگي بحراني و نا آرام-عوامل ارثي و ژنيتيکي--الگو برداري از روش هاي غلط و افراد بد اخلاق-استفاده از ماهواره و قرار گرفتن تحت تاثير فرهنگ غربي ولي از همه مهم تر تفکرات غلط مثل سوء ظن به ديگران و خود را برتر از ديگران ديدن عامل اصلي بداخلاقي در جامعه است

موفق باشيد


پاسخی ارسال نشده است
همچنین این پست قفل است و امکان ارسال نیز وجود ندارد