1. روح الله عابدی
  2. سبک زندگی
  3. دوشنبه, 30 -3443
  4.  اشتراک
:
با سلام

اگر منظورتان فکر درباره ذرات عالم آفرينش است اشکالي ندارد ولي بايد بدانيم که اين همه نظم در اجزاي عالم سر خود پيدا نشده بلکه يک دست قدرتمند و داراي علم نامحدودي پشت صحنه است و دارد کارگرداني مي کند اگر به پشت صحنه هم نگاه کنيم اين تفکرات عبادت محسوب مي شود نه گناه

موفق باشيد


پاسخی ارسال نشده است
همچنین این پست قفل است و امکان ارسال نیز وجود ندارد