1. روح الله عابدی
  2. سبک زندگی
  3. دوشنبه, 30 -3443
  4.  اشتراک
:
با سلام برای قرآن خواندن واجب نیست وضو داشته باشید بلکه می توان بدون وضو نیز خواند و لکن اگر بخواهید فضیلت خواندن قرآن چند برابر باشد، باید وضو بگیرید.
موفق باشیدپاسخی ارسال نشده است
همچنین این پست قفل است و امکان ارسال نیز وجود ندارد