جبیره

در مواردی كه در اعضای وضو زخم یا شكستگی است و روی آن بسته است و باز كردن آن ممكن نیست و یا ضرر دارد (مثل گچ گرفتگی) باید وضوی جبیره گرفت. به چیزی كه با آن زخم و شكسته را می‌بندند و دوایی كه روی زخم و مانند آن می‌گذارند، جبیره می‌گویند


سوال: آیا سرمه بادام و... برای وضو مانع محسوب می شود؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه): 

اگر جرمی که مانع رسیدن آب به اعضاء نداشته باشد و صرفاً رنگ باشد اشکال ندارد.

سوال: اگر شخصی عمداً مانعی را که امکان بر طرف کردن آن نیست؛ در اعضای وضو یا غسل ایجاد کند مانند: کاشتن ناخن و غیره که برای نماز مجبور شود وضو یا غسل جبیره ای انجام دهد آیا در موارد زیر جایز است؟ الف) قبل از دخول وقت ب) بعد از دخول وقت

آیة الله سیستانی(دام ظلّه): 

الف) اشکال دارد.  ب) جایز نیست. 


آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه): 

الف و ب) در هیچ یک از دو صورت جایز نیست.


آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه): 

کار خلافی کرده ولی اکنون که مجبور است باید به همان شکل وضو بگیرد و غسل کند و جبیره محسوب می شود و تفاوت بین قبل از وقت و بعد از وقت از این نظر نیست.


آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه): 

در فرض سوال این کار جایز نیست ولی اگر انجام داد، غسل و یا وضو جبیره ای اشکال ندارد. 


آیة الله سبحانی(دام ظلّه): 

در هر دو صورت جایز نیست. 

سوال: اگر هنگام وضو موقع شستن صورت، دست چپ نجس شود آیا زمانی که می خواهیم برای دست راست آب برداریم می توان دست چپ را آب کشید؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه): 

می توان همان وقت هم آب کشید و لازم نیست از اول وضو آب کشیده شود.  

سوال: افرادی که صورت و دست های خود را با روغن چرب می کنند، آیا برای وضو و غسل باید آن را بر طرف کنند؟

آیة الله فاضل لنکرانی(ره): 

جرم روغن باید بر طرف شود بلی اگر جرم آن از بین رفته باشد و عرفاً مانع محسوب نشود اشکالی ندارد ولو اثر آن باقی باشد.

سوال: شخصی بدون مجوز از سازمان آب، لوله ای از خیابان به منزل خود کشیده است. حکم غسل و وضوی انجام شده با آن آب، چه حکمی دارد؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه): 

در فرض سوال حکم غصب را دارد. 


آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه): 

در فرض سوال، اشکال دارد. 

سوال: آیا با دست بی‌وضو می‌توان كلمه‌های (الله ـ بسمه ـ هو ـ هو الرزاق ـ لله ـ قرآن) را لمس کرد و آیا می توان کاغذی را که این کلمات روی آن نوشته شده را دور ریخت؟

جواب: مس نام خداوند به هر لغتی كه باشد بدون طهارت از حدث جایز نیست. و نسبت به ضمیری كه به خدا بر می‌گردد نیز احتیاط در ترك است و مس كلمه قرآن نیز بدون طهارت جایز نیست و انداختن كاغذهایی كه مشتمل بر اسامی مقدسه است به سطل زباله توهین و حرام است. آنها را می‌توانید در جای پاكی دفن نمائید و یا در آب رودخانه بیاندازید. (توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, ص199, س319)

سوال: آیا مس كردن اسمهایی كه مصدر هستند مانند: فاطمیه ـ حسینیّه، بدون وضو حرام است؟

جواب: اگر عَلَم برای محلی شود، مس كردن آن بدون وضو اشكالی ندارد. (تحریر الوسیله, كتاب الطهاره, ج1, ص27)

سوال: جبیره چیست؟

جواب: چیزی كه با آن زخم و شكسته را می‌بندد و دوایی كه روی زخم و مانند آن می‌گذارند، جبیره می‌گویند. ( توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م201)

سوال: در چه مواردی باید وضو جبیره‌ای گرفت؟

جواب: در مواردی كه در اعضای وضو زخم یا شكستگی است وروی آن بسته است و باز كردن آن ممكن نیست و یا ضرر دارد (مثل گچ گرفتگی) باید وضوی جبیره گرفت. (توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م204-205)

سوال: آیا همان طور كه وضوی جبیره‌ای ممكن است آیا تیمم جبیره‌ای هم وجود دارد؟

جواب: بله ـ تیمم جبیره‌ای هم ممكن است. (توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م340)

سوال: وقتی دست ما زخم باشد چگونه باید وضو گرفت؟

جواب: اگر آب برای آن ضرر نداشته باشد باید خون آن را پاك كنید و وضو بگیرید.

و اگر آب برای آن ضرر داشته باشد و روی آن پانسمان شده است پلاستیك یا پارچه‌ی پاكی روی آن قرار دهید و وضو بگیرید (به این وضو، وضوی جبیره می‌گویند) بعد هم یك تیمم بدل از وضو به جا آورید تا مطمئن شوید كه به وظیفه‌ی خود عمل كرده‌اید. (توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م 324 و325) 

سوال: اگر در یكی از اعضای وضو، زخم كوچكی ایجاد شود كه خونش بند نمی‌آید و چون آب برای آن ضرر ندارد، روی آن را جبیره نمی‌كنند و اگر این زخم را بشویند باز خون می‌آید در هرصورت خون آن بند نمی‌آید تا بتوان وضو گرفت و به واسطه‌ی خون جاهای دیگر بدن نجس نشود؟ حال تكلیف چیست؟

جواب: می‌توان محل زخم را در آب كرّ یا زیر لوله بگیرد و دست بكشد تا خون تمام شود و بلافاصله با نیت وضو، آب را به آن محل جاری كند و بعد از آن فوراً آن محل را خشك كند تا سرایت حاصل نشود. (توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م279) 

فرآوری: آمنه اسفندیاری 
بخش احکام اسلامی تبیان