به نام خدای سبحان - سلام علیکم

در جامعه گاهی برخی مسائل چه بسا به نام دین شایع می‌شود که به رغم رواج بسیار زیاد مبنای شرعی ندارد و سبب به گناه افتادن عده‌ای هم می‌شود. از جمله این مسائل، مراجعات مردم و معاینات پزشکی است.

عبارت (پزشک، مَحرم است) از جملاتی است که رواج زیادی در جامعه ما دارد و حال آنکه پزشک مرد یا زن مقابل بیمار غیرهمجنس خود، مَحرم نیستند و باید جهات شرعی را رعایت نمایند. مَحرمیت یا نَسَبی (مثل نسبت پدر و فرزندی) یا سَببی (مانند محرمیت حاصل از ازدواج بین برخی اعضای دو خانواده و نیز میان زن و شوهر) یا رضاعی (از راه شیردهی خانم به کودک با شرایطی خاص) است که بین پزشک و بیمار هیچ کدام از این سه دسته رابطه وجود ندارد.

خوب است همگان در این زمینه، فتوای مرجع تقلید خود را مطالعه نمایند تا از نحوه مراجعه به پزشک غیرهمجنس هنگام ضرورت آگاه گردند.

این مسأله منحصر در مراجعه به پزشک هم نیست و در مورد خونگیری و معاینات رایج پرستاران و نیز انجام برخی کارهای تشخیصی مانند سونوگرافی، رادیوگرافی و غیره هم حائز اهمیت است.

امید که همه ما در مسائل شرعی به آنچه حکم الهی است ملتزم باشیم و با یادگیری مسأله شرعی به دام افراط و تفریط نیفتیم و بدون سختی، به کار روزمره هم بپردازیم و مسئولین محترم نیز در فراهم کردن زمینه اجرای احکام الهی کوتاهی ننمایند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

منبع : منبر اینترنتی / http://cmenbar.ir