به نام خدای سبحان - سلام علیکم

احکام دین به واجب، مستحب، حرام، مکروه و مُباح تقسیم می‌شود.واجب یعنی باید انجام شود و در صورت عدم انجام، مستوجب عذاب الهی است (مانند نمازهای یومیّه). مستحب یعنی اگر انجام شود ثواب بیشتری نصیب انسان می‌گردد ولی می‌توان هم انجام نداد (مانند عطر زدن هنگام نماز خواندن). حرام یعنی نباید انجام شود و در صورت انجام، موجب عذاب الهی می‌گردد (مانند تهمت زدن به دیگران) و مکروه یعنی  بهتر است انجام نشود ولی اگر انجام دادیم عذابی متوجه ما نیست و چه بسا از ثواب یا نفع عمل کم می‌شود (مانند ایستاده آب نوشیدن در شب).مُباح هم یعنی انجام و ترک یک عمل مساوی است مثل (غذا خوردن رأس ساعت یک عصر).

آرایش غلیظ بازیگران و نمایش آن در قالب پوستر در سطح شهر جزء اموری است که در این تقسیم‌بندی، حرام محسوب می‌شود. سؤال اینجاست که چرا مسئولین به انتشار چنین پوسترهایی مجوّز می‌دهند و جلوی انتشار گناه و حرام را نمی‌گیرند؟ مگر نه اینکه ما مسلمان هستیم و باید به قواعد و احکام اسلام عمل کنیم؟

اگر زاویه این نوع گناه باز شود کار به انتشار مصادیق دیگری هم کشیده می‌شود و البته آنکه از حداقل نظارت قانونی، حداکثر بهره‌برداری را در انتشار گناه می‌کند، به شناگر قابلی می‌ماند که آب ندیده است و گرنه چه بسا آنچنان که اکنون می‌بینیم با انتشار هر پوستر چند میلی‌متر روسری‌ها عقب‌تر رفته و زاویه گناه روز به روز بازتر بشود!

مسئولین مرتبط با صدور مجوز انتشار پوستر فیلم‌ها و سریال‌ها باید بدانند هر تصمیم آنان در درگاه الهی ثبت و بدین سبب روز قیامت مورد سؤال واقع می‌شوند و اگر زمینه به گناه افتادن جوانان در یک جامعه با چنین تصمیماتی فراهم شود، رهایی از این مسئولیت کار ساده‌ای نخواهد بود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

منبع : منبر اینترنتی / http://cmenbar.ir