به نام خدای سبحان - سلام علیکم

ابتدا ترجمه آیات نورانی سوره مبارکه قارعه را مرور می‌کنیم:

حادثه کوبنده، آن حادثه کوبنده چیست؟ و تو چه دانی آن حادثه کوبنده چیست؟ روزی که مردم مانند پروانه‌ها پراکنده باشند و کوه‌ها مانند پشم رنگارنگ زده شده، پس هر کس کفه‌های (عمل خیرش در) ترازویش سنگین باشد، پس او در زندگی رضایت‌بخشی است ولی هر کس کفه‌های (کار خیرش در) ترازویش سبک باشد، پس در آغوش آتش است و تو چه دانی آن چیست؟ آتشی سوزان.

و حالا سه نکته کوتاه از تفسیر این سوره مبارکه :

1 - قارعه به معنای کوبیدن چیزی بر چیزی است. یکی از نام‌های قیامت هم قارعه است چون عذاب آن کوبنده خواهد بود.

2 - موازین جمع میزان به معنای وسیله سنجش است و اعمال انسان با ترازوی معمولی سنجیده نمی‌شود، بلکه هر دسته از اعمال انسان معیار سنجش خاص خود را دارد و برای همین هم در این سوره (میزان) به صورت جمع آمده است.

3 - ایمان با عمل صالح همراه شود، بهشت را در پی دارد. به عبارتیبهشت را به بَها می‌دهند نه بهانه. اینکه در این سوره می‌خوانیم (مَن ثَقُلت موازینه) یعنی هر که اعمال بیشتر و با کیفیت‌تری بیاورد بهشتی می‌گردد.

به امید آنکه همه ما موفق شویم بَهای لازم را برای ورود به بهشت با ایمان و عمل صالح فراهم کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

منبع : منبر اینترنتی / http://cmenbar.ir